oczyszczalnia

i

Autor: UM Jelenia Góra

To koniec śmierdzącego problemu - Wodnik zmodernizuje oczyszczalnię!

2020-11-30 11:35

Za dwa lata zakończy się kolejny, ważny etap modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Lwóweckiej. Dzisiaj (wtorek, 24 listopada) podpisano umowę w tej sprawie.

Poza niewątpliwie bardzo ważnym dla mieszkańców faktem, że nie będzie już czuć przykrych zapachów, obiekt zyska wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych, z których najważniejszym jest zwiększenie ilości osadników z 1 do 4, a zatem poprawa retencji ścieków, jak również modernizacja biokompostowni i zwiększenie bezpieczeństwa odbioru i przetwarzania ścieków.

Obiekt zostanie dodatkowo doposażony, miedzy innymi w podwójna kratę wstępną, co zabezpieczy ciągłość odbioru ścieków w przypadku zatkania jednej z krat, co się często dzisiaj zdarza.

Wodnik rozstrzygnął przetarg na przeprowadzenie kolejnego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków. Zakończy się ona pod koniec 2022r. i będzie kosztowała prawie 39 mln zł. Niemal 35 mln zł stanowić będzie pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czwartym przetargu, z sierpnia 2020 (poprzednie marzec, czerwiec i grudzień 2019), na wykonanie prac, wygrała spółka Instal Kraków. Dziś podpisano z nią umowę.

Średniodobowa przepustowość jeleniogórskiej oczyszczalni to 25 000 m3 ścieków na dobę. Ponieważ w mieście jest częściowo kanalizacja ogólnospławna, oczyszczalnia może w okresach deszczowych przyjąć dwukrotnie więcej ścieków.

– Cieszymy się, że wreszcie uda się nam niemal całkowicie zlikwidować odór, który powstaje przy oczyszczaniu ścieków – mówi Katarzyna Wierska - Kuberka, prezes „Wodnika”. – Znaczące ograniczenie tej uciążliwości zapewni hermetyzacja osadników oraz budowa biofiltrów, które będą oczyszczać w nich powietrze.

Biofiltry oczyszczą powietrze z 9 obiektów technologicznych w tym z obiektów ciągu oczyszczania mechanicznego (kraty wstępne i wtórne, piaskowniki, osadnik wstępny) i ciągu osadowego (zbiorniki osadu, stacja odwadniania osadu i kompostownia). Łącznie zostanie wybudowanych 7 biofiltrów o zaawansowanej, dwustopniowej technologii oczyszczania.

– Zmodernizowana oczyszczalnia zostanie uzbrojona w najnowocześniejsze technologie i stanowić będzie niezawodny element łańcucha użytkowania wody – podkreśla Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. – Inwestycja wpisuje się w strategię miasta Jelenia Góra, budowania miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom i środowisku naturalnemu.