Uczelnia

i

Autor: pixabay.com

Uczelnie

Ranking the WUR 2024: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu najlepszy w Polsce!

2023-10-12 12:12

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zajął pierwsze miejsce wśród polskich uniwersytetów medycznych w rankingu Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2024. Tylko 39 uczelni z naszego kraju zostało ujętych w tym zestawieniu.

Poza UMW, wśród najwyżej sklasyfikowanych (przedział 601-800) znalazły się Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski.

„Numer jeden wśród uczelni medycznych i pierwsza trójka w Polsce ogólnym zestawieniu - taki wynik cieszy. Podobny rezultat osiągnęliśmy w tegorocznej edycji innego prestiżowego rankingu, tzw. Listy Szanghajskiej. Jesteśmy uczelnią rozpoznawalną w świecie, wysokie pozycje w ważnych zestawieniach dowodzą, że idziemy we właściwym kierunku. Z najnowszego rankingu THE WUR wynika, że UMW kształci najlepiej w Polsce. To ważne, bo doskonałość w obszarze dydaktyki to dla nas jedno z kluczowych zadań" - powiedział prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu cytowany w komunikacie uczelni.

Ranking THE WUR ocenia uczelnie pod względem dydaktyki, badań, transferu wiedzy i perspektyw międzynarodowych, w oparciu o 18 wskaźników w pięciu kategoriach: nauczanie, środowisko badawcze, jakość badań, perspektywy międzynarodowe oraz przemysł.

Kategoria „teaching” obejmuje m.in. reputację nauczycielską, stosunek liczby pracowników do liczby studentów oraz liczbę doktoratów w odniesieniu do licencjatów i pracowników akademickich.

Jak dodano, na poprawę jakości badań wpłynęły liczne działania UMW w ostatnich latach, prowadzone w ramach tzw. polityki naukowej. To m.in.: finansowanie najlepszych publikacji z funduszy przewodniczących Rad Dyscyplin i rezerwy prorektora ds. nauki, zachęcanie do publikowania w czasopismach o największej wadze czy konkursowy system przyznawania środków na badania naukowe, skierowany głównie do młodych naukowców.

"Szkoła do hymnu" w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie