Szpital w Zgierzu jako PIERWSZY W WOJEWÓDZTWIE otworzył oddział rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19!

i

Autor: pixabay.com, CC0 fot. fernandozhiminaicela

Ozdrowieńcy mile widziani!

2020-12-15 13:20

Osoby, które przechorowały COVID-19 mogą wspomagać jeleniogórskie domy pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Zasady są proste: wolontariusze ozdrowieńcy zgłaszają chęć pomocy w domu pomocy społecznej, wypełniając stosowny formularz zgłoszeniowy na stronie https://wspierajseniora.pl/, który zostanie przekazany systemem CAS do danego domu pomocy społecznej. Następnie dyrektor domu pomocy społecznej będzie zwierał umowę z wolontariuszem, uzgadniając wzajemne prawa i obowiązki.

Pomoc dotyczy to podstawowych czynności, rozmów z mieszkańcami DPS-ów, podawania posiłków, organizowania zajęć dla mieszkańców, wsparcia pracowników w opiece nad mieszkańcami czy czynnościach porządkowych.

Uwaga! Wolontariuszami mogą zostać wyłącznie osoby zdrowe, znajdujące się w pełni sił, nie wykazujące objawów przeziębienia i grypy ani innych chorób. Praca wolontariacka będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Wolontariusze będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, będzie stosowany wobec nich pomiar temperatury ciała, itp.

Osoby zarządzające organizacją opieki i pracą personelu DPS muszą przygotować chętnych do niesienia pomocy w zakresie zasad higieny osobistej, higieny rąk i układu oddechowego oraz możliwych dróg zakażeń, a także bezpiecznego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.