usuwanie azbestu

i

Autor: UM Jelenia Góra

Jelenia Góra: Rusza program usuwania azbestu

2020-04-28 9:07

Rusza kolejna edycja programu usuwania azbestu, dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Od 28 kwietnia do 12 maja można składać deklarację przystąpienia do programu "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Jeleniej Góry". Prace realizować będzie wykonawca wybrany przez miasto w drodze przetargu.

Program przewiduje udzielenie mieszkańcom do 100% dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów azbestowych, ich transport oraz unieszkodliwienie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dofinansowanie wynosi 70% poniesionych kosztów. Realizacja programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników. Przy składaniu deklaracji, należy uwzględnić konieczność posiadania środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Deklaracja nie stanowi wniosku o usunięcie azbestu z terenu nieruchomości. Na tym etapie, ma ona jedynie na celu zebranie informacji o tym, kto jest zainteresowany usunięciem azbestu, o ilości wyrobów zawierających azbest planowanych do usunięcia w 2020 roku oraz umożliwienie sporządzenia przez Miasto Jelenia Góra wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie usuwania azbestu.

Warunkiem koniecznym realizacji programu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku miasta Jelenia Góra o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Z uwagi na zagrożenie związane z epidemią koronawirusa COVID-19 deklarację przystąpienia do programu wraz z kopią informacji o wyrobach zawierających azbest można złożyć:

  • drogą mailową przesyłając skany dokumentów na adres: abielajew@jeleniagora.pl;
  • w urnach zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Jelenia góra przy:
  • Pl. Ratuszowy 58, ul. Sudeckiej 29, ul. Okrzei 10 i ul. Ptasiej 6A;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Możliwe jest również osobiste złożenie wniosku w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Okrzei 10, po uprzednim wyznaczeniu przez urzędnika terminu i godziny indywidualnego przyjęcia tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami urzędu.

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać, kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 75 754 63 02 oraz mailowo: abielajew@jeleniagora.pl.

COŚ DOBREGO #12
Źródło: Jelenia Góra: Rusza program usuwania azbestu