nikolaj lambrinow

i

Autor: Jakub Thauer dyrektor szpitala nikolaj lambrinow

Dyrektor szpitala rezygnuje ze stanowiska! - Znamy powód decyzji

2022-07-11 20:45

Zmiana warty w jeleniogórskim szpitalu. Nikolaj Lambrinow po prawie dwóch latach rozstaje się ze stanowiskiem dyrektora lecznicy. Pod koniec czerwca roku złożył rezygnację, a swoje obowiązki będzie pełnił tylko do końca lipca. W tym czasie Urząd Marszałkowski wybierze tymczasowego szefa placówki, a następnie przeprowadzi konkurs na dyrektora szpitala.

Oświadczenie dyrektora przesłane do mediów:

Szanowni Państwo,każda droga ma swoje etapy, które dobiegają końca.

Zwracam się do Państwa, by przekazać informację na temat mojej decyzji o zakończeniu pracy na stanowisku dyrektora WCSKJ. Zdecydowałem, że chciałbym wrócić do większej aktywności zawodowej w charakterze lekarza i temu poświęcić się w najbliższym czasie. Wierzę, że misja zarządzania Wojewódzkim Centrum Szpitalnym będzie kontynuowana z sukcesami, a mojemu następcy na tym stanowisku życzę powodzenia. Ponieważ informacja ta może być dla części Państwa pewnym zaskoczeniem, pozwalam sobie poniżej na nieco szerszy komentarz. Mam nadzieję, że będzie on stanowić wyczerpującą odpowiedź na ewentualne pytania.

W okresie pełnienia funkcji dyrektora poznałem wielu wspaniałych ludzi, wspólnie mieliśmy okazję zrealizować wiele wartościowych dla szpitala i przede wszystkim dla Pacjentów projektów. Był to okres wyjątkowy, bowiem łączył stałe wyzwania wynikające z zarządzania największą w regionie placówką szpitalną z walką z pandemią oraz realizacją licznych inwestycji. Dziękuję wszystkim za współpracę i cieszę się, że mówiąc „do widzenia" czynię to w dobrej atmosferze, ze świadomością bardzo dużej aktywności szpitala w okresie ostatnich dwóch lat.

Jako, że kierowanie placówką szpitalną wiąże się z wieloma różnorodnymi działaniami, naturalnym pytaniem, jakie się nasuwa, jest pytanie o bilans mojej pracy na tym stanowisku przez ostatnie dwa lata. Dlatego w pełni transparentnie chciałbym podsumować najważniejsze rzeczy, które w tym okresie – dzięki staraniom całego zespołu szpitala oraz władz i osób życzliwych szpitalowi – udało się zrealizować. Poniżej przedstawiam kilka faktów, których potwierdzenie znajdą Państwo obserwując i odwiedzając szpital czy zapoznając się z opiniami niezależnych biegłych rewidentów oceniających pozytywnie coroczne sprawozdania finansowe szpitala.

QUIZ o etyce i moralności. Czy jesteś dobrym człowiekiem?

Pytanie 1 z 10
Często pomagasz potrzebującym?

Cieszę się, że od momentu przejęcia sterów WCSKJ wynik finansowy szpitala z roku na rok poprawiał się, co w obliczu ogólnie znanej, trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, należy obiektywnie uznać za sukces. Jednym z celów, jaki postawiłem sobie pełniąc funkcję dyrektora było zmniejszanie zadłużenia szpitala z poziomu -18,7 mln zł jaki zastałem z 2019 r. W kolejnych latach wynik finansowy wynosił kolejno za rok: 2020 (-16,6 mln zł), 2021 (-14,9 mln zł) i to pomimo podwyżek wynagrodzeń i kontraktów we wszystkich grupach zawodowych, a także odczuwanych przez wszystkich znaczących podwyżek cen mediów i usług wpływających na koszty bieżącego utrzymania szpitala.

Pośród wielu projektów zrealizowanych w ostatnim czasie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć o niektórych, takich jak:- rozbudowa SOR,- wymiana tomografu komputerowego, transformatorów, wind w budynku głównym szpitala,- pozyskanie w trakcie pandemii: respiratorów, kardiomonitorów, urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, aparatów nerkozastępczych itp.,- pozyskanie środków i zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki pulmonologicznej i kardiologicznej,- zakup nowej karetki, organizacja transportu szpitalnego i wyeliminowanie bardzo drogich firm zewnętrznych,- wymiana lamp operacyjnych i kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych,- nabycie neuronawigacji z mikroskopem operacyjnym - sprzętu niezbędnego do operacji nowotworów mózgu oraz sprzętu rehabilitacyjnego do rehabilitacji ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej,- doposażenie bazy laboratoryjnej w aparat do szybkiego wykrywania wirusów metodą PCR,- zabezpieczenie szpitala w zasilanie tlenowe – pozyskanie i montaż dodatkowego zbiornika z ciekłym tlenem,- dostosowanie budynku ZOL w Bolkowie do wymogów p. poż. (inwestycja w trakcie realizacji),- przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni leków cytostatycznych dla Oddziału Onkologii (w trakcie realizacji).Obecnie trwają przetargi związane z zakupem znacznej liczby narzędzi operacyjnych, remontu i przebudowy Oddziału Intensywnej Terapii, Zakładu Patomorfologii, zakupu nowych karetek, mikroskopu dla Oddziału Laryngologii.

Tragiczny pożar pod Wrocławiem

Działania organizacyjne:- w trakcie pandemii: punkty wymazowe w tym drive-thru, punkty szczepień, w szczytowych momentach organizacja kilku oddziałów covidowych, w tym miejsc intensywnej terapii. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników szpitala przez cały okres pandemii szpital udzielał świadczeń dla chorych nie-covidowych,- przekształcenie jednostki Wysoka Łąka w kierunku jednostki rehabilitacyjnej o szerokim spektrum usług: rehabilitacja kardiologiczna, neurologiczna, pulmonologiczna, ogólnoustrojowa - doposażenie w znaczną ilość nowoczesnego sprzętu,- uruchomienie programu koordynowanej opieki w kardiologii, poszerzenie zabiegów wykonywanych w oddziale kardiologii o krioablację, zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca,- poszerzenie oferty zabiegowej oddziału neurochirurgicznego o zabiegi z użyciem neuronawigacji i mikroskopu operacyjnego,- wykonywanie w ramach oddziału chirurgii naczyniowej zabiegów wewnątrznaczyniowych z zastosowaniem najnowszych technik i sprzętu - operacje dostępne dotychczas na terenie dolnośląskim jedynie we Wrocławiu,- utworzenie stanowiska koordynatora dla chorych z Ukrainy w przychodni POZ,- utworzenie i zakontraktowanie nowych, przyszpitalnych poradni: neurologicznej i chirurgii naczyniowej,- utworzenie sekcji transportu szpitalnego, w tym transportu specjalistycznego,- nowa organizacja parkingu szpitalnego przynoszącego zysk dla szpitala - poprzednie rozwiązania wiązały się ze znaczną stratą finansową jednostki,- wprowadzenie elektronicznej kontroli czasu pracy,- dobra współpraca ze związkami zawodowym, zakończenie trwającego dwa lata sporu zbiorowego - co zaowocowało wzrostem wynagrodzenia personelu wszystkich działów szpitala,- opracowanie koncepcji rozwoju Oddziału Chirurgii Dziecięcej,- poprawa wizerunku szpitala i polityki informacyjnej skierowanej do mieszkańców szeroko rozumianego regionu jeleniogórskiego - utworzenie popularnego i aktywnie komunikującego profilu na FB,- wypracowanie korzystnej formy współpracy z władzami miasta Jeleniej Góry w zakresie podatku od nieruchomości,- uruchomienie popołudniowych zabiegów operacyjnych, co zwiększa efektywność wykorzystania bloku operacyjnego, ale przede wszystkim pozwala na skrócenie kolejki oczekujących do leczenia operacyjnego, szczególnie w zakresie ortopedii i neurochirurgii,- zatrudnienie lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, co pozwala na objęcie opieką większej liczby pacjentów,- wspomniana poprawa wyniku finansowego rok do roku przez ostatnie dwa lata.Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom szpitala. To z Państwem każdego dnia, jako zespół, podejmowaliśmy starania o jak najlepszą jakość świadczonych przez szpital usług. 

Dziękuję także Posłom i Senatorom, Władzom Samorządowym oraz Radzie Społecznej. Szczególne podziękowania przekazuję na ręce Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Prezydenta Jeleniej Góry - Jerzego Łużniaka oraz Przewodniczącego Rady Społecznej Marka Obrębalskiego. Wyjątkowa i zasługująca na osobne podziękowania była współpraca w tym wyjątkowym okresie z Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Iwoną Drelichowską-Stopą. Podziękowania także dla wszystkich Koleżanek i Kolegów dyrektorów innych placówek ochrony zdrowia, w których gronie mogliśmy liczyć na wzajemne wsparcie radą i pomocą w każdej sytuacji.Współpraca z Państwem była dla mnie zaszczytem i przyjemnością. Życzę Państwu kolejnych sukcesów i spełnienia w rolach, które przyjdzie pełnić na przestrzeni czasu.

Naszym Pacjentom życzę, by wszystkie pozytywne zmiany, jakie miały miejsce w szpitalu zawsze przyczyniały się do Państwa większego komfortu i satysfakcji z opieki, jakiej Państwo doświadczają. Bez względu na zmiany u sterów szpitala, dobro Pacjenta jest i pozostaje najwyższym celem. Dziękuję.

Nikolaj Lambrinow.