Smog - zdj. ilustracyjne

i

Autor: Pixabay Najbardziej zasmogowane miasta w Polsce. Czy są wśród nich warmińsko-mazurskie miejscowości?

Weź dotacje i wymień piec!

2020-12-09 10:08

W 2021 roku będą obowiązywały nowe zasady udzielania dotacji. Rada Miasta przyjęła nowe reguły udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji.

Dofinansowanie dotyczy likwidacji pieców na paliwo stałe (węgiel, koks, drewno) i wymiany na ekologiczne źródło ogrzewania. Przed podpisaniem umowy dotacyjnej nie należy likwidować pieca. Prace związane z wymianą pieca (w tym zakup nowego ogrzewania) nie mogą być rozpoczęte przed datą podpisania umowy dotacyjnej z Miastem Jelenia Góra. Dofinansowanie dotyczy tylko nieruchomości na terenie miasta Jelenia Góra, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, których stan prawny jest uregulowany. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna.

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych, w maksymalnej wysokości do 5 tysięcy złotych. W stycznia 2021 roku ukaże się ogłoszenie w tej sprawie wraz z obowiązującymi formularzami. Od tego momentu będą przyjmowane wnioski od zainteresowanych.